Showing the single result

On Sale

Ha Giang – Quang Binh – Bac Ha

Bắc Hà là một thị trấn ở phía tây bắc Việt Nam, gần biên giới với Trung Quốc. Lý do chính để ghé thăm thị trấn này là Chợ Chủ nhật đầy màu sắc của nó. Bạn sẽ thấy sự khác biệt trong văn hóa theo vùng và chuyến đi rất đẹp trong 6 ngày.